*

havaintojamatkanvarrelta

Kaikki blogit puheenaiheesta Tuulivoimalamelu

Tuulivoimaloiden uudet trendit

Tekniikka ja Talous - lehdessä oli VTT:n tutkijoiden Erkka Rinne ja  Hannele Holttinen artikkeli vuoden 2017 tuulivoimalainnovaatioista.

http://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/korkeus-136-metria-teho-3-45-m...

En tässä puutu näiden voimaloiden kustannuksiin säätövoimaloineen, koska kompetenssi ei riitä, mutta puhun ihan maatiaisjärjellä tuulivoimaloiden haitoista ihmisille.

Tuulivoima - melututkimukset

Ihminen on yksilö, jokainen reagoi eri tavalla asioihin. Melua kun on tutkittu on voitu osoittaa, että nekin jotka väittävät, ettei melu heitä häiritse, reagoivat unen aikana selvästi meluun, verenpaine nousee, kortisolieritys lisääntyy jne.

Ns. Kelleyn tutkimukset 1980 -luvulta tuovat tietoa ja todistusaineistoa suurten tuulivoimaloiden melusta, syntymekanismista ja häiritsevyydestä.

Ihmisoikeuskysymykset ja tuulivoima

Onko Suomi oikeusvaltio, Suomessa pyritään kansantaloudellista näkökulmaa tarkastellen pystyttämään tuulivoimaloita lähelle asutusta, on mahdollista, että liian lähelle! Viimeaikaisesta tutkimuksesta selviää, että voimassa olevat asetukset määrittelevät suojaetäisyydet riittämättömiksi tuulivoimaloiden ja asutuksen välillä.

 

Kuulemme matalampia ääniä kuin luulimme

[Voiko "äänetöntä" ääntä kuulla? Ilmeisesti meidän kuulo matalien äänten suhteen on oktaavin alempana kuin aiemmin luultiin. Tämä infraääni on huomaamaton kansainvälisen tutkimusryhmän mukaan. Myös tuulivoimaloiden melu on tällä matalalla taajuusalueella, jonka uskottiin olevan äänetön ja siten harmiton - uudet suojamääräykset ovat nyt tarpeen?

 

Saksassa tuulivoiman lisärakentaminen valinnan edessä?

Tanska keskeytti tuulivoimarakentamisen maalle kokonaan. Ovatko saksalaiset saman valinnan edessä?

”In einer Studie über tieffrequentem chall, wie er bei Windkraftanlagen erzeugt wird, weist Prof. Dr.-Ing. Detlef Krahé (UNI Wuppertal) nach, dass hier erhebliche gesundheitliche Belastungen entstehen können. Diese Form der Gesundheitsrisiken ist noch viel zu wenig erforscht und entsprechend nicht in den Auflagen für den Bau und den Abstandsregelungen von Windkraftanlagen berücksichtigt.”

 

Tuulivoimamelu on uusi maasäteily

Ääntenkuulijat levittävät sisäelimet resonoiden höpöjuttua, että  USAssa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksellä tuulivoima kielletään terveydelle haitallisena. 

Tuulivoimamelusta ei löydy tutkimusta

Tutkimusta tuulivoimamelusta ei ole olemassa, sanoo Kerstin Persson Waye, ympäristöterveyden professori (The Sahlgrenska Academy is the faculty of Health Sciences at University of Gothenburg).

Suomessa rakennetaan kiireellä teollisuusluokan tuulivoimaloita, mutta mitä ne aiheuttavat sijoittuessaan ihmisten asuntojen läheisyyteen, siitä ei ole tietoa! Mitään tutkimusta ei ole Suomessakaan asiaan liittyen käynnistetty.

Hallituksen takaama investointisuoja kansainvälisille investoinneille

Hallitus viestittää ulkomaisille ja kotimaisille pääomasijoittajille, että Suomi on turvallinen maa sijoittaa ja omaisuuden suoja on perustuslaissa määrätty. Eikä lähdetä takautuvasti muuttamaan liiketoimintoja koskevia ehtoja. Tuulivoimateollisuuskin saa pitää syöttötariffinsa, koska niin on asiasta päätetty Suomen eduskunnassa.

Suomessa on kahdella tutkijalla eriäviä mielipiteitä melumallinnuksista

Merikapteeni Riitta Kyynäräinen oli kutsunut Porin Kellahdelle asukkaita kokoon Peittoonkorven tuulivoima-alueen läheisyydestä keskustelemaan tuulivoimasta. ”Erityisesti tilaisuudessa sai kuulla kunniansa Porin kaupungin ympäristöjohtaja, vihreitä edustava Matti Lankiniemi, joka puolusti yksin tuulivoimaloita ärtyneiden kysymysten lennellessä ilmassa.” http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194995522362/artikkeli/tuulivoi...

Ei enempää tuulivoimatukia!

Tuulivoimasta on nyt paljon puhuttu sellaisena vihreänä energiana, joka luo työpaikkoja ja talouskasvua. Kokemus kertoo kuitenkin jotain ihan muuta. Tuulivoima on hankalasti ennustettavaa ja satunnaista. Aina ei tuule, ja tuulenkin voimakkuus vaihtelee, aiheuttaen häiriötä sähköverkon taajuuteen. Sitä ei siis voi käyttää säätö- eikä perusvoimana. Sen rakentaminen on kallista, mikäli halutaan paljon tuulta pitää rakentaa merelle, ja se on huimasti kalliimpaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä